CBD i allmänhet

Vad är CBD / Cannabis Oil?

 

Det finns 3 primära arter av cannabisväxter.

Cannabis Sativa.

Cannabis Indica.

Cannabis Ruderalis.

Förutom att extrahera CBD kan växtfibrerna också användas till textilier och rep.

CBD är inte euforiskt, det är THC. Det finns inget THC i cannabisoljorna vi har till salu.

 

Endocannabinoid System (ESC)

 

I människokroppen har vi ett system som kallas endocannabinoid-systemet vilket består av molekyler som liknar cannabinoider. Dessa cannabinoid-liknande molekyler som kroppen själv producerar kallas endocannabinoider.

 

Några av de saker som påverkas av endocannabinoid-systemet är:

 

sömn

aptit

humör

immunsystemet

metabolism

minne

smärta

nöje

temperaturreglering

fertilitet

 

nga experter tror att det primära syftet med endocannabinoid-systemet är att balansera kroppen. Vid skador på kroppen kommer den att aktiveras och hjälpa till att återställa kroppens balans.

 

Vad kan CBD-olja hjälpa mot?

 

Lovande experiment visar att CBD kan hjälpa mot:

 

Ångest

Depression

Kronisk smärta

Acne

Post Traumatic Stress (PTSD)

Cancerrelaterade symtom som illamående och kräkningar

Neurologiska störningar såsom epilepsi

Högt blodtryck

Beroende

Diabetes (diabetes)

Psykiska störningar såsom schizofreni

Spridning av cancer i kroppen

 

CBD-biverkningar

 

Endast mindre biverkningar har observerats med CBD:

 

Muntorrhet

Trötthet

Yrsel

Illamående

Sänkt blodtryck

Biverkningarna är inte allvarliga, men om du lider av lågt blodtryck bör du vara uppmärksam om du använder CBD.

 

Kan jag överdosera CBD-olja?

Det finns ingen fara för överdosering av CBD-olja, förmodligen främst för att CBD inte påverkar hjärtat och lungorna.

 

CBD oljadosering

Det finns ingen specifik dos för en given sjukdom eller schema att följa. Den optimala dosen varierar från person till person och beror på olika faktorer såsom kroppsvikt.

 

CBD-olja och bilkörning

CBD har inte en berusande effekt och det är därför helt lagligt att köra när man använder CBD.

 

 


 

Start - Shop - Information - Dokumentation - Hur man Betalar - Artikler om CBD - CBD steg for Steg - Links - CBD mot - Ditt Konto