Köpvillkor

Allmän information

Professionel CBD
V/ Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st. th.

DK-9500 Hobro Danmark
mail@prof-cbd.dk

SE 13050961
0045-25 70 10 01

 

Notera
Produkterne är inte lagligt i alla länder. Som köpare måste du vara medveten om vilka lagar och regler som gäller i ditt land.


betalning

Mängden kommer att höjas först på ditt kort när varan skickas.


leverans
Vi använder det när som helst, för kunden, den snabbaste och billigaste leverantörslösningen. Varor skickas till angvine adreese.

avbokning
Som konsument har du 14 dagars återkallande när du handlar hos oss.

Avbeställningsperioden löper ut 14 dagar efter den dag du mottog din vara eller om du får den sista delen i fysisk besittning när det gäller ett avtal om flera varor beställda i en order och levereras individuellt.


Du måste inom 14 dagar från mottagandet informera oss om att du vill avbryta ditt köp. Anmälan måste lämnas av (lakering@live.com) eller genom att använda standardavbeställningsformuläret. Vänligen meddela i ditt meddelande klart att du vill utöva din ångerrätt.

Du kan inte ångra bara att neka mottagandet av föremålet utan att ge oss ett tydligt meddelande om detta.

Return

Du måste skicka din beställning tillbaka till oss utan onödig försening och senast 14 dagar efter att du har meddelat oss att du vill avbryta ditt köp. Du måste betala de direkta kostnaderna för varornas retur. Du bär risken för varan från leveransdatumet.


Kostnaden för avkastning beräknas uppgå till ca. kr.: 35,00


Varor förutom ångerrätten

Följande produkttyper är undantagna från ångerrätten:

 

Leverans av mat, drycker eller andra varor till hushållens konsumtion, som fysiskt levereras till konsumentens hem, bostadsort eller arbetsplats av en näringsidkare som regelbundet tjänar fasta rutter,
Upprättande eller överlåtelse av fast egendom, med undantag för distansförsäljningsavtal avseende finansiella tjänster eller avtal om distansförsäljning avseende uthyrning av fast egendom,
Byggande av byggnad,
Består av avsnitt 1 stycke 1 i lagen om konsumenträttsliga överenskommelser om tillfälligt boende, långsiktiga semesterprodukter etc.,
Består av avsnitt 1 stycke 1, i paketresorslagen,
Spel där ett monetärt bidrag betalas för deltagande, eller
Om varorna och inköpspriset byts ut samtidigt som ett avtal ingås utanför näringsidkarens affärsställe, överstiger köpeskillingen inte 350 kr.


Icke-finansiella tjänster utförda om tillhandahållandet av tjänsten har påbörjats med konsumentens tidigare uttryckliga samtycke och erkännande av att avbokningsrätten upphör när tjänsten utförs fullt ut,


Leverans av varor som tillverkas enligt konsumentens specifikationer eller har fått en särskild personlig beröring,


Leverans av varor som kan förväntas försämras eller föråldras snabbt,


Leverans av förseglade varor som av hälso- och hygienhänsyn inte är lämpliga för retur och där tätningen har brutits efter leveransen,


Leverans av varor som på grund av sin natur blandas oupplösligt med andra varor vid leverans,


Leverans av alkoholhaltiga drycker där priset fastställdes vid inköpsavtalets slut och leverans kan endast ske efter 30 dagar och där verkligt värde beror på marknadsförhållanden som näringsidkaren inte påverkar,


Avtal om specifikt brådskande reparations- eller underhållsarbete av konsumenten, som den uttryckligen har begärt i förväg,


Leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller datorsoftware som konsumenten har brutit förseglingen på,


Leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationsavtal för leverans av sådana publikationer,


Avtal som ingicks vid en offentlig auktion,


Tillhandahållande av tjänster i form av boende, med undantag för bostadsändamål, godstransport, biluthyrning, catering eller tjänster i samband med fritidsanläggningar enligt avtalet, vilken tid eller inom vilken period den aktuella tjänsten ska utföras,


Leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om prestationen har börjat med konsumentens tidigare uttryckliga samtycke och bekräftelse på att han eller hon förlorar sin ångerrätt,


Finansiella tjänster som omfattas av lagen om hypotekslån etc.


Avtal om varor, värdepapper eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på kapitalmarknaden som näringsidkaren inte har någon inverkan på och som kan uppstå under återkallandetiden.


Du förlorar din ångerrätt om

Du bryter tätningen på föremål som inte är lämpliga för retur av hälso- eller hygieniska skäl.


Du drar ihop ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram.

 

Produktens skick när du returnerar det

Du är endast ansvarig för eventuell försämring av varans värde på grund av hantering annat än vad som är nödvändigt för att bestämma varornas art, egenskaper och sätt. Med andra ord kan du prova produkten på samma sätt som om du försökte den i en fysisk butik, men du bör inte ta den för riktig användning.

Om produkten testas utöver vad som beskrivs ovan anser vi den som används, vilket innebär att vid återköp av inköpet kommer endast en del eller inget av inköpsbeloppet att returneras, beroende på försäljarens kommersiella värde.


Återbetalning av köpeskillingen

Om du ångrar ditt köp får du det belopp du betalat tillbaka till oss. Vid avskrivningar du är ansvarig för kommer detta köpebelopp att dras av.

Om du använder din ångerrätt återbetalar vi alla betalningar som erhölls från dig, inklusive leveranskostnader (utan några extra kostnader på grund av ditt val av leverans än den billigaste formen av standardleverans vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och alls omständigheter inom 14 dagar från det att vi har fått meddelande om ditt beslut att dra tillbaka detta avtal. Vi gör ett sådant återbetalning med samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen överens om något annat.

Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått avkastningen, om du inte har lämnat in dokumentation innan du returnerar den.


Om du ångrar köpet måste varan skickas till:

Professionel CBD
V/ Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st. th.

DK-9500 Hobro Danmark
mail@prof-cbd.dk

SE 13050961
0045-25 70 10 01


Vi tar inte emot paket utan leverans eller paket skickade per. COD.


garanti
Upphandlingslagen kan tillämpas på inköp av varor.

När du handlar hos oss som konsument har du 24 månaders garanti. Det innebär att du antingen kan få reparerat, byt ut, pengarna tillbaka eller vägran i priset, beroende på den specifika situationen. Det är ett krav på att klagomålet är berättigat och att felet inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annat skadligt beteende.

Du måste annonsera inom "rimlig tid" efter att du har upptäckt objektets brist. Om du annonserar inom två månader efter det att felet upptäckts kommer klagomålet alltid att vara aktuellt.

Om ditt krav är motiverat, kommer vi att återbetala dina (rimliga) fraktkostnader. Varan måste alltid returneras i rätt förpackning och kom ihåg att ta emot kvitto för frakt så att vi kan betala tillbaka fraktkostnaderna.


Föremålet skickas till:

Professionel CBD
V/ Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st. th.

DK-9500 Hobro Danmark
mail@prof-cbd.dk

SE 13050961
0045-25 70 10 01

 

När du returnerar objektet, beskriv problemet så detaljerat som möjligt.
(Beskriv några speciella förfaranden som kunden kan följa.)

Vi tar inte emot paket utan leverans eller paket skickade per. COD.

Privacy Policy
För att du ska kunna ingå ett avtal med oss ​​behöver vi följande information:
Namn, Adress, Tel. och e-postadress.


Vi registrerar din personliga information för att leverera varan till dig.

Personuppgifterna är registrerade hos prof-cbd.dk och lagras i fem år, varefter informationen raderas.

Datahanteraren på prof-cbd.dk är Peter Petersen.

Som registrerad hos prof Nutrition BV har du alltid rätt att göra invändningar mot registreringen. Du har också rätt att förstå vilken information som registreras om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och du kan kontakta: mail@prof-cbd.dk.

överklaganden
Om du vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta mail@prof-cbd.dk. Om vi ​​inte hittar en lösning kan du göra ett klagomål hos den behöriga styrelsen i området om villkoren för detta är uppfyllda.

 

prof-cbd.se / prof-cbd.dk / prof-cbd.com / prof-cbd.nl / cheap-oils.dk / cheap-oils.com